GreenEco wodne obsiewy traw

Greeneco Wrocław

Firma GREENECO sp. j. R Schulze B. Wołczyk działa od 01.07.2006 r.

Zajmujemy się stosowaniem technologii hydroobsiewu w zazielenianiu terenów przemysłowych, budowie dróg, wałów przeciwpowodziowych i linii kolejowych, budowie tras narciarskich i boisk sportowych.

Stosujemy również umacnianie skarp za pomocą mat antyerozyjnych z włókien naturalnych.

Propagujemy też zastosowanie technologii hydroobsiewu do innych prac rekultywacyjnych przy zamykaniu wysypisk śmieci czy terenów kopalnianych.
Hydroobsiew

product

Hydroobsiew nasionami traw - metoda hydrodynamicznego rozprowadzania ...

Technologia

product

Metoda hydroobsiewu jest bardziej wydajna i ekonomiczna...

Realizacje

product

Wybrane realizacje niektórych ważnych zleceń naszych klientów