Technologia

W procesie odtwarzania cech wizualnych i ekologicznych przeobrażonego środowiska naturalnego, niezwykle ważne jest przywrócenie pierwotnych cech podłoża, a przez to stworzenie optymalnych warunków wtórnej ekspansji biologicznej.

Jedną z metod sprzyjających szybkiemu inicjowaniu procesów biologicznych, w tym szczególnie wzrostu traw na obszarach przeobrażonych przez człowieka, jest HYDROOBSIEW.

1. Definicja.

Hydroobsiew nasionami traw stanowi metodę hydrodynamicznego rozprowadzania materiału siewnego na powierzchni terenu przy wykorzystaniu urządzenia wyposażonego m.in. w mieszalnik, pompę oraz armatką służącą do wyrzucania materiału siewnego na odległość.

2. Zastosowanie metody oraz jej zalety.

Metoda hydroobsiewu służy równomiernemu pokrywaniu roślinnością trawiastą oraz rekultywacji biologicznej miejsc trudno dostępnych, nieurodzajnych, szczególnie zaś skarp o dużym nachyleniu (obiekty komunikacyjne), zamykanych składowisk odpadów oraz stoków narciarskich. W szczególnych sytuacjach metoda może być stosowana także do uzieleniania obszarów polawinowych i poosuwiskowych oraz powstrzymywania procesu pylenia na obszarach przemysłowych.
Materiał siewny stosowany w hydroobsiewach zawiera poza wodą, jako głównym nośnikiem oraz nasionami także celulozę, nawozy, oraz specjalny klej zwiększający wydatnie jego przyczepność do podłoża - w całym okresie ukorzeniania się roślin. Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych komponentów, nasiona traw kiełkują i wzrastają w optymalnych dla siebie warunkach - w miejscach, w których zostały wysiane. Nie przemieszczają się pod wpływem wiatru oraz spływającej wody opadowej. Nasiona oraz wzrastające rośliny są także w mniejszym stopniu niż zwykle wyjadane przez ptaki i inne zwierzęta.
Skład mieszanki oraz wielkość dawki materiału dobiera się zależnie od lokalnych cech siedliska oraz rodzaju (przeznaczenia) obsiewnego obiektu.

Proces hydroobsiewu jest wydajny i ekonomiczny. Daje na ogół trwałe, estetyczne efekty w postaci gęstego, równomiernego poszycia trawy.
Metoda Hydroobsiewu jest znacznie bardziej efektywna od metod tradycyjnych, stosowanych wcześniej. Na powierzchni przeznaczonej do hydroobsiewu nie jest wymagane pracochłonne humusowanie oraz nawożenie. Może się jednak zdarzyć, że w okresach długotrwałych susz - bezpośrednio po dokonanym hydrooobsiewie - teren może wymagać okresowego zraszania niewielką ilością wody. W celu polepszenia efektów hydroobsiewu, na powierzchniach o większym nachyleniu (powyżej 1:1,5) oraz mało stabilnym, świeżo ukształtowanym podłożu, wykorzystuje się maty (siatki) jutowe lub kokosowe. Po rozłożeniu na powierzchni skarpy, bezpośrednio przed wysiewem, tworzą one swoiste "zbrojenie" i tym samym chronią skarpę przed erozją. Z czasem, splecione z powstałą roślinnością, w sposób naturalny wbudowują się w podłoże.

3. Opis techniczny hydroobsiewu.

 • Proces HYDROOBSIEWU rozpoczyna się od mechanicznego zmieszania nasion oraz pozostałych dodatków z wodą w zbiorniku głównym (mieszalniku) urządzenia. Pojemność mieszalnika, zależnie od potrzeb, może dla poszczególnych wersji urządzenia, wynosić 2000, 4000 lub 6000 dm3. Jednokrotne napełnienie mieszalnika do pojemności 2000 dm3, pozwala na pokrycie materiałem siewnym powierzchni około 500m2.
 • Po uzyskaniu jednorodnej, płynnej mieszanki, uzyskany materiał siewny przepompowywany jest ze zbiornika specjalnymi przewodami a następnie rozsiewany natryskowo po powierzchni terenu przy użyciu spryskiwaczy, armatek bądź urządzeń współpracujących ze śmigłowcem. W przypadku niemożności skorzystania z armatki, materiał siewny może być przepompowywany z urządzenia przewodami elastycznymi do miejsca wysiewu. Możliwa odległość tłoczenia poziomego - do 600 m. Równomiernie rozprowadzony materiał siewny szybko wiąże się z podłożem, inicjuje kiełkowanie a następnie wzmaga wzrost traw. Magazynuje on także wodę oraz pomaga w ukorzeniania się roślin na każdym, nawet najbardziej ubogim w glebę podłożu.
 • Wydajność urządzeń hydroseedingowych pozwala na pokrycie materiałem siewnym około 2-3 ha dziennie- niezależnie od ukształtowania terenu, dzięki urządzeniu wyposażonemu w armatkę wyrzucającą materiał na odległość do 50 m. Koszty obsiewu kalkulowane są dla każdego z obiektów indywidualnie, zależnie od wszystkich lokalnych cech podłoża oraz warunków realizacji usług.
 • Woda wykorzystywana w procesie hydroobsiewu powinna być pobierana z lokalnego ujęcia, możliwie jak najbliżej miejsca wysiewu.
 • Wszystkie składniki materiału siewnego przygotowane są w oparciu o ekspertyzy próbek podłoża wykonywane przez specjalistyczne laboratorium niemieckiego partnera firmy Greeneco w Niemczech. Składniki materiału siewnego spełniają wszystkie wytyczne Unii Europejskiej, w szczególności zapisy norm: DIN 18918 N/SDKB oraz - w odniesieniu do nasion traw - polskiej normy PN - R - 65023.
 • Poza wodą jako nośnikiem składniki materiału siewnego zostaną użyte według poniższego zestawienia ilościowego - w przeliczeniu na 1 m2:
  • nasiona traw oraz motylkowatych w ilości 40g bez ziół (wilgotność 14%, zdolność kiełkowania, zależnie od gatunku trawy - 75 lub 80%),
  • mieszanina nawozów mineralnych (N/P/K/Mg) oraz nawozu organicznego, granulowanego o łącznej gramaturze 80g (nawóz org. min. 40% łącznej wagi nawozów),
  • wzmacniacz podłoża (klej biologiczny) TERRAVEST K - 20g,
  • mikrofaza celulozowa o dł. włókien 5 mm oraz zawartości czystej celulozy 75%, o działaniu przeciwerozyjnym - 60g,
  • ulepszacz podłoża na bazie mikrobiomasy - 120g.
 • Materiał wzmacniające podłoże - MATY JUTOWE
  • maty jutowe SOIL SAVER JG 500 nieprzetworzone chemicznie, samoczynnie wbudowujące się w podłoże,
  • wytrzymałość na rozrywanie: w poziomie - 750 daN/m2 oraz w pionie - 450 daN/m2,
  • masa - 500g/m2
  • szerokość mat - 1,22 cm,
  • zakładka - do 10 cm,
  • współczynnik kontaktu powierzchniowego maty - 35-40%
 • Materiał wzmacniające podłoże - MATY KOKOSOWE
  • Maty kokosowe TERRA SAVE KG 700, nieprzetworzone chemicznie, samoczynnie wbudowujące się w podłoże,
  • wytrzymałość na rozrywanie: we wszystkich kierunkach - ok. 3000 kg/m2,
  • masa - 700 g/m2
  • szerokość mat 1,20 m ; 2,00 m ; 4,00 m
  • zakładka - do 10 cm,
  • wymiary oczek - 16 mm x 17 mm.

Hydroobsiew

product

Hydroobsiew nasionami traw - metoda hydrodynamicznego rozprowadzania...

Technologia

product

Metoda hydroobsiewu jest bardziej wydajna i ekonomiczna...

Realizacje

product

Wybrane realizacje niektórych ważnych zleceń naszych klientów